فرم پرسش های متقاضیان

فرم پرسش شما در لایو اینستاگرام

متقاضی گرامی،
لطفاً قبل از تکمیل این فرم، به موارد ذکر شده ذیل توجه فرمایید:

  • حساب کاربری اینستاگرام ما ylgpc می باشد.
  • لطفاً از پرسش های کلی خود داری فرمایید.
  • لایو اینستاگرام ما هر جمعه ساعت ۷ عصر بوقت تهران و ۱۰:۳۰ بوقت تورنتو می باشد.
  • پاسخ شما در لایو اینستاگرام بعدی توسط وکیل مهاجرت در کانادا، ارائه خواهد شد.
توجه: گزینه های ستاره دار (*) الزامی می باشند.
پرسش های متقاضیان در لایو اینستاگرام

نوع سئوال

مشخصات فردی

سئوال:

نحوه آشنایی